Anda bertanya kami jawab

Adakah YADIM ini organisasi kerajaan atau politik?
Jawapan….

Siapa pengasas YADIM
Pengasas YADIM ialah …